Neem contact met ons op info@lucullus-medical.com

Microbac forte 20ml

SelecteerVolume:
€ 0,66 met VAT
€ 0,55 zonder BTW
Koerier naar adres donderdag 27 juni
€ 15,90
Afhaalpunten woensdag 3 juli
€ 9,49
Laagste prijsgarantie Voor dit product garanderen wij de laagste prijs op de markt.

Beschrijving

Aldehydevrij desinfectiemiddel voor zachte desinfectie van oppervlakken en oppervlakken.

Breed werkingsspectrum

Goed reinigend effect

Zeer goede materiaaltolerantieOok geschikt voor desinfectie van ruimtes waar levensmiddelen worden verwerkt.

Microbac forte is geschikt voor de dagelijkse desinfecterende reiniging van alle waterbestendige oppervlakken in ruimten waar de voorkeur wordt gegeven aan parfumvrije desinfectie.

Niet gevaarlijk. Bevat: alkyl (C12-18) dimethylbenzylammoniumchoride (ADBAC (C12-18)) (CAS: 68391-01-5). Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ veiligheidsbril/ gezichtsbescherming.  NA INSLIKKEN: Mond spoelen. NIET laten braken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verwijder alle verontreinigde kledingstukken. Huid onmiddellijk spoelen met water. NA CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Als je contactlenzen draagt en het is mogelijk, verwijder ze dan. Blijf spoelen. Bel onmiddellijk het TOXIC INFORMATION CENTER/de arts.  Inhoud/verpakking afvoeren naar een faciliteit die is goedgekeurd voor afvalverwijdering.

Parameters:

EAN 4049500185431
MPN 8956653
Aantal stuks 1 ks

Eigenschappen

Volume 20 ml